Információk a személyes adatok védelméről

 

 

Személyes adatok védelmeA 677/2001 sz. Törvénynek megfelelően a személyes adatok védelme és feldolgozása, a személyes adatok feldolgozását és az ilyen adatok szabad áramlását, megváltoztatva és újitva az 506/2004es sz törvénnyel a személyes adatok feldolgozásáról és a magánélet védelméről az elektronikus hírközlési ágazatban, S.C. Life Care Corp.SR.L. köteles biztonságosan és kizárólag a megadott célokra, az Ön által megadott személyes adatokat kezelni.

A személyes adatok gyűjtésének célja , adott esetben:

 

A megadott adatok , azaz a név, születési idő, lakcím - ország, város, megye / kerület, utca, házszám, blokk, bejárat, lakás - e-mail, telefon / mobiltelefon, profi kategória, irodai és vállalati CNP (személyi azonosító szám) és sorozatszámát azonosító kártya, a Life Care alkalmazott a fent emlitett célokra használja, hogy a megrendelt termékek megfelelő helyre legyenek szállitva, hogy a megfelelő termékek felé irányitsuk önöket szükségletek szerint, ha hirlevélre regisztrált, vagy hozzárendelhet egy egyedi azonosítót a többszintű marketing rendszerünkben, mivel Ön úgy dönt, hogy ügyfélként vagy partnerként beiratkozik. A fent említett két kategória valamelyikének opciója esetében a személyi számot nem adja meg, valamint a sorozatszámot és az azonosítót sem az egyedi regisztrációs szám hozzárendelése lehetetlenné válik, így nem lesz képes hozzáférni ezekhez a lehetőségekhez konkrét promóciókhoz stb.). Ha úgy dönt, hogy alkalmi ügyfélként regisztrál, kérjük, adja meg, hogy a CNP, a sorozatszám és az azonosító / személyi igazolvány számát nem kell megadni.

 

A személyes adatok összegyűjtése az üzemeltető általi használatra szolgál, és csak az alábbi címzetteknek közlik: a vállalat szakosodott szervezeti egységeinek vagy a cég alkalmazottainak és adott esetben a Life Care Alapítvány megbízott képviselőinek; olyan szolgáltatóknak, akikkel az üzemeltető együttműködik a fent említett célokra (futárszolgálatoknak akik a termékeket kiszállitják – név, keresztnév, lakcim, telefonszám, - fizetési processzor, e-mail küldő platform) Life Care partnerek hálozatából akik szponzori kapcsolatban vannak önökkel, a többszintű marketing rendszer sajátosságai szerint (ha Ön választja a Life Care Partneret) az illetékes hatóságoknak, az alkalmazandó jogszabályok által megengedett módon. Az adatfeldolgozó által felhatalmazott üzemeltető és szervezetek technológiai, fizikai, adminisztratív és eljárási biztosítékokat fognak létrehozni, az elfogadott ipari szabványoknak megfelelően, a feldolgozott személyes adatok titkosságának, sértetlenségének és hozzáférhetőségének védelme és biztosítása érdekében; megakadályozza a jogosulatlan felhasználást vagy a személyes adatokhoz való hozzáférést, vagy megakadályozza a személyes adatok megsértését (biztonsági incidens) a Life Care Corp. vonatkozó irányelvei, irányelvei és törvényei szerint.

 

Ha információkat szeretne kapni a termékekről, szolgáltatásokról, eseményekről stb. által kínált S.C. Life Care Corp.SR.L. iratkozzon fel a hírlevelekre a club.life-care.com honlapján.

677/2001. SZ. EGYESÍTETT RENDELKEZÉSRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK törvény szerint, Önnek joga van arra, hogy az üzemeltetőnél hozzáférést kérjen az Ön személyes adataihoz, helyesbítse vagy törölje, feldolgozáskor korlátozza a feldolgozást és az adatok hordozhatóságához való jogot - Ön beleegyezik a személyes adatok feldolgozásába, ha szükséges és szükséges, akkor bármikor jogosult visszavonni a beleegyezést, anélkül, hogy befolyásolná a feldolgozás jogszerűségét a visszavonása előtt - a panasz benyújtásának jogát a nemzeti felügyeleti hatósághoz, a jogot, hogy ne kizárólag az automatikus feldolgozáson alapuló egyedi határozat tárgyát képezzék, valamint a bírósághoz való jogorvoslat jogát. E jogok gyakorlására a SC Life Care Corp, DN 59, km 8 + 550, balra, Chişoda, Timiş megye, recepció telefon +40 256 274 039 vagy e-mail, a következő címen: dataprotection@life-care.com

Adatait csak Romániában és az Európai Unióban fogják használni. Ha a személyes adatok feldolgozása magában foglalja az Európai Unión (EU) kívüli átutalásokat, az átruházás alapja az EU által jóváhagyott szerződéses záradékokon alapul, ezáltal biztosítva a személyes adatok megfelelő szintű védelmét a vonatkozó adatvédelmet.

Ha valamelyik adat helytelen, kérjük, értesítsen minket a lehető leghamarabb.

  

A törvényben foglalt rendelkezésekkel összhangban. A 95/46 / EK irányelv, S.C. Life Care Corp.SR.L. regisztrálva van az ANSPDCP-nél a 10179/200 szám alatt.

 Védjegybejelentés szám (OSIM - Inventions and Trademarks State Office): 137048

FIGYELEM!

Ha ön Ügyfélként  vagy a Life Care partnerként szeretne regisztrálni az adatbázisba, hogy termékeket rendeljen és ezek szállítása az Ön által megadott címre menjen ki, hogy marketing információkat kapjon (promóciók, kampányok, új termékek stb.) vagy a hálózatunkkal kapcsolatos jogokból származó előnyöket a cégünkkel (csak partnerként) való munkavégzés során, még május 25-e után is kérjük, kattintson az alábbi gombra az új szerződés megkötéséért és elfogadásáért a személyes adatok feldolgozása érdekében.

Az alábbi megállapodás kifejeződésével Ön kifejezetten és egyértelműen egyetértett azzal, hogy a Life Care Corp. és adott esetben a Life Care Alapítvány a többszintű marketing (MLM) együttműködési megállapodás végrehajtásának és a beiratkozásnak a Life Care Partner Hálózatot hozzon létre egy egyedi azonosítóval az online és MLM termékek közvetlen marketing céljából történő értékesítéséhez és szállításához, beleértve az automatikus és a profilok létrehozását, az Ön adatai személyes név: név, utónév, születési idő, cím - ország, város, megye / szektor, utca, szám, blokk, lépcsőház, lakás, - e-mail cím, személyi igazolvány), sorozatszám és személyi igazolvány száma, a kiállítás dátuma.

 

Kérjük, frissítse a személyes adatok feldolgozásáról szóló megállapodását

Önkéntesen kifejezzem hozzájárulásomat a Life Care Corp-nak a következő szolgáltatóval meghatalmazott személyes adatainak feldolgozásához az alábbi adatkategóriák tekintetében: név, vezetéknév, születési idő, cím - ország, település, megye / szektor, utca, szám, blokk, lépcsőház, lakás,- e-mail cím, mobiltelefon / mobiltelefon, professzionális kategória, funkció és vállalat, CNP (személyes számkód), sorozatszám és személyi igazolvány, kiállítás dátuma, valamint a személyes adatainak feldolgozása és a következő célokra:

Ezennel kijelentem, hogy egyetértek a Life Care Company (Nemzeti Gála, Szemináriumok, Termékügyletek stb.) Által szervezett rendezvények során és közben készített filmek készítésével, és kifejezetten elfogadom ezeket az anyagokat (audio / video, fotók) a Life Care segítségével, térben és időben korlátlan mennyiségben, ahogyan ő úgy dönt, hogy elősegítse a termékeket és az üzleti lehetőségeket Life Care marketing és reklámtevékenység, valamint a Cég tevékenységével szomszédos bármely más célra.

 

Személyes adatkezelő:

LIFE CARE CORP (további részletek a honlapon / honlapon a club.life-care.com címen, amely tartalmazza a cég teljes jogi leírását és elérhetőségi címét), és adott esetben a Life Care Foundation.

 

Amennyiben a személyes adatok feldolgozása magában foglalja az Európai Unión (EU) kívüli átutalásokat, az átruházás az EU által jóváhagyott szabványos szerződéses kikötéseken alapul, ezáltal biztosítva a személyes adatoknak a védelemre vonatkozó alkalmazandó jogszabályokban előírt megfelelő szintű adatok védelmét.

 

Az adatfeldolgozó által felhatalmazott üzemeltető és szervezetek technológiai, fizikai, adminisztratív és eljárási biztosítékokat fognak létrehozni az elfogadott ipari szabványoknak megfelelően a feldolgozott személyes adatok titkosságának, sértetlenségének és hozzáférhetőségének védelme és biztosítása érdekében; megakadályozza a személyes adatokhoz való jogosulatlan felhasználást vagy hozzáférést, vagy megakadályozza a személyes adatok megsértését (biztonsági incidens) a Life Care Corp. vonatkozó irányelvei, irányelvei és törvényei szerint.

 

Személyes adatok címzettjei

Személyes adataim a következő címzettek kategóriái számára elérhetők lesznek:

A személyes adatok feldolgozásának dátuma:

Az adatokat a megállapodás visszavonásáig vagy addig, amíg az a fentiekben leírt célokhoz szükséges, de legfeljebb az együttműködési szerződés időtartama + 5 év (szerződés archiválási idő).

Miután a megadott időszak lejárt, személyes adataim törlésre kerülnek.

Megegyezésem önként kifejezett annak érdekében, hogy a fent leírt célokhoz szükséges személyes adataimat feldolgozzák.

Abban az esetben, ha nem értek egyet, vagy ha később kérelmet intézek az adatok javításához vagy törléséhez, és visszavonnom a beleegyezésemet, ez azt jelenti, hogy nem tudok többé vásárolni termékeket és végrehajtani a Life Carerel kötött Együttműködési Keresztszerződésemet.

Ebben az esetben a szerződés a személyes adatok törlésének kérelmezésének napjától kezdődően megszűnik, ami azt jelenti, hogy már nem tudok vásárolni Life Care termékeket, és már nem részesülök marketing, promóciós tevékenységekben, vagy nem fogok többé SMS-t kapni e-maileket és / vagy hírleveleket vagy ajánlatokat a Life Care-től.

Megerősítem, hogy mint személynek joga van ahhoz, hogy az üzemeltetőktől hozzáférést biztosítsanak személyes adataimhoz, azok helyesbítését vagy törlését, a feldolgozás feldolgozásának vagy a feldolgozás tárgyának korlátozását, valamint az érvényben lévő jogszabályokkal összhangban az adatátvitelhez való jogot, az engedélyem bármikor visszavonására, az adatok másolatának megszerzéséhez való jog.

Az e bekezdésben leírt valamennyi jogot az e-mailes kérelemnek az adatkezelő részére történő elküldésével élvezhetem a dataprotection@life-care.com  címen.

Tudom, hogy a fent leírt célokhoz társított személyes adataim (preferenciák, vásárlási magatartás és kereskedési és marketing tartalmak lehetőségei) használhatók az automatizált döntések alapjául, amelyek az értékesítési lehetőségek azonosításához vezetnek Care Corpon belül.

Jogom van továbbá panaszt benyújtani az adatvédelmi felügyeletnél is, ha úgy gondolom, hogy a személyes adatok feldolgozása sérti az alkalmazandó jogszabályokat.